Kostenoverzicht

Tarievenlijst

Wij hanteren twee verschillende tarieven. Wij hanteren een tarievenlijst voor leden en hebben een aparte lijst voor niet leden. Deze kunt u hier bekijken. 

Niet Leden


Tarievenlijst

Leden

Jaarlijkse contributie Nederlands lid - €65.00

Jaarlijkse contributie buitenlands lid - €77.50

Registratie veulen voor 1 oktober van het geboortejaar incl. paspoort - €60,00

Registratie veulen tussen 1 okt. en 31 dec. van het geboortejaar incl. paspoort - €90,00

Registratie veulen na 31 dec. van het geboortejaar incl. paspoort - €175,00

Registratie bij goedkeuring 2-jarige hengst - €70,00

Registratie bij goedkeuring 5-jarige hengst - €45,00

Registratie bij goedkeuring 2-jarige hengst - €70,00

Registratie bij goedkeuring 5-jarige hengst - €45,00

Paard op naam zetten - €25,00

Aanvragen prefix - €50,00

Duplicaat paardenpaspoort aangetekende post - €10,50

Verzending post buitenland - €10,50

Retour ongeldig paspoort - €10,50

Tarievenlijst

Niet Leden

Jaarlijkse contributie Nederlands lid

Jaarlijkse contributie buitenlands lid

Registratie veulen voor 1 oktober van het geboortejaar incl. paspoort - €110,00

Registratie veulen tussen 1 okt. en 31 dec. van het geboortejaar incl. paspoort - €140,00

Registratie veulen na 31 dec. van het geboortejaar incl. paspoort - €225,00

Registratie bij goedkeuring 2-jarige hengst - €140,00

Registratie bij goedkeuring 5-jarige hengst - €90,00

Dekafdracht per gedekte merrie - €20,00

Toeslag te laat betalen afdracht/doorgeven dekking - €25.00

Paard op naam zetten - €40,00

Aanvragen prefix - €90,00

Duplicaat paardenpaspoort aangetekende post - €10,50

Verzending post buitenland - €10,50

Retour ongeldig paspoort - €10,50