Privacyverklaring

De NSCD vindt het belangrijk dat respectvol wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben in onze privacyverklaring beschreven welke gegevens wij verzamelen en ook waarom. Wij nodigen u uit om onze privacyverklaring te bekijken.