Wie zijn wij

En wat doen wij als vereniging

De Nederlandse Shire, Clydesdale en Drum Horse Vereniging is een vereniging voor Clydesdale, Shire en Drum Horse eigenaren en liefhebbers.
Tevens zijn wij een erkende fokkerijorganisatie voor Shires en Clydesdales.

De NSCD heeft als doel het behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn en promoten van Shires, Clydesdales en Drum Horses. De NSCD tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- Het naleven van het fokprogramma
- Uitgeven van raszuivere Shire en Clydesdale paspoorten
- Paarden te keuren en te beoordelen voor opname in een register
- het up-to-date houden van kennis over de fokkerij en dit ook toe te passen

De NSCD is opgericht in januari 2021 als gevolg van de brexit. Doordat de stamboeken van oorsprong van zowel de Shires als de Clydesdales in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd is het na de brexit voor hen niet meer mogelijk om onder andere registraties voor Europese landen te verrichten. Het Verenigd Koninkrijk is door de brexit namelijk een derde land geworden.
Het oprichten van een professioneel Europees stamboek diende zo snel mogelijk te worden gerealiseerd omdat het niet meer mogelijk was paarden en levende producten van de paarden (sperma, eicellen, embryo’s) te verhandelen. Ook was het niet mogelijk om de veulens als raszuivere paarden te registreren.

Om in eerste instantie alle Shire-eigenaren op een juiste en professionele manier te kunnen helpen hebben wij in februari 2021 een aanvraag tot erkenning fokkerijorganisatie ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er was op dat moment namelijk nog geen concreet initiatief om registraties voor Nederlandse paarden in orde te maken, terwijl er al wel veulens waren geboren die binnen 9 maanden geregistreerd moeten worden. Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen diende hier met spoed een oplossing voor te komen.
De erkenning voor de Shires is op 13 augustus 2021 door de RVO aan ons toegekend.

In de tussentijd hebben wij niet stil gezeten en ook alles voor de Clydesdale in orde gemaakt. Deze erkenning werd op 4 oktober 2021 door RVO aan ons afgegeven.

Doordat onze vereniging is opgericht door een professioneel Shire fokker met daarbij de ondersteuning van een Clydesdale fokker en de enige geregistreerde Drum Horse fokker volgens Amerikaanse wijze is binnen onze vereniging kennis van al deze rassen aanwezig. Dit maakt ons veelzijdig inzetbaar.

Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk, is de NSCD een gezellige en gemoedelijke vereniging die met en voor haar leden allerlei leuke dingen organiseert. Denk hierbij aan buitenritten, lezingen, keuringen en barbecues.
Hierbij zijn alle leuke initiatieven van de leden natuurlijk ook van harte welkom!

Ook voor de mensen die (nog) geen paard hebben kunnen lid worden en mee doen aan alle activiteiten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!