Erkende

Fokkerijorganisatie

Wij zijn een erkende fokkerijorganisatie en Europees stamboek voor Shires & Clydesdales. Dit houdt in dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ons heeft beoordeeld en bevestigt dat wij voldoen aan de voorwaarden uit de Europese Fokkerijverordening. Het doel van deze erkenning is om de handel in raszuivere dieren en de levende producten van deze raszuivere dieren binnen Europese lidstaten op elkaar af te stemmen. Daarmee kunnen de bijzondere eigenschappen van een ras in stand worden gehouden of verbeterd.

Shires en Clydesdales, waarvoor een zoötechnisch certificaat kan worden afgegeven, die vanuit Europa worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk zullen worden opgenomen in het betreffende stamboek aldaar. 

Een erkende fokkerijorganisatie mag onder andere:

  • Stamboekregistraties verrichten
  • Keuringen en shows verrichten
  • Zoötechnische certificaten uitgeven voor raszuivere fokdieren en levende producten van raszuivere fokdieren (sperma, eicellen en embryo’s)
  • Dekbonnen uitgeven

Zoötechnische certificaten

Een zoötechnisch certificaat is een bewijs dat:
- een dier of levend product (bijvoorbeeld sperma, eicellen en embryo’s) raszuiver is
- op het moment van handel in een stamboek staat ingeschreven

Op het zoötechnisch certificaat staat informatie over de afstamming en identificatie van een speciaal dier of levend product. Ook de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie kunnen op het certificaat staan.  

Fokkers hebben een zoötechnisch certificaat nodig als zij een dier verhandelen. En als zij het dier in een ander stamboek voor hetzelfde ras willen inschrijven. Met dit certificaat toont de fokker aan dat het dier raszuiver is. De fokker heeft het recht om het dier in te schrijven in de hoofdsectie van het andere stamboek. Dit geldt ook voor de nakomelingen uit levende producten.
Ook bij het verhandelen van de levende producten van een raszuiver dier (sperma, eicellen en embryo’s) moet een zoötechnisch certificaat bijgevoegd zijn.

U kunt een zoötechnisch certificaat aanvragen bij een erkende fokkerijorganisatie. Zoötechnische certificaten die fokdieren en levende producten daarvan vergezellen, worden namelijk alleen afgegeven door stamboekverenigingen die goedgekeurde fokprogramma's met die fokdieren uitvoeren.
Zonder zoötechnisch certificaat kan een dier niet worden ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek!