Uw paard is overleden

Wanneer uw paard is overleden dient het paspoort (met reden van overlijden) naar ons te worden opgestuurd. Het is mogelijk om het paspoort ter herinnering terug te krijgen. Als u dit wenst geef dit dan duidelijk aan. Na verwerking van het overlijden wordt het paspoort ongeldig gemaakt en aan u retour gezonden.

Paard afgevoerd via slachthuis of overgedragen aan verzekering

Als het paard via een slachthuis is afgevoerd of aan de verzekering wordt overgedragen, dan zal het paspoort door de betreffende instantie worden ingenomen en later bij de uitgevende instantie komen voor verwerking van het overlijden.